Politica de privacidad

A BCNSCIENCE, S.L. estem compromesos amb la protecció de la teva privadesa. Volem ser transparents sobre les dades que recopilem, com les utilitzem i els drets que tens per controlar les teves dades.

1. Informació al usuari

BCNSCIENCE, S.L. és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques ia la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la informació següent del tractament:

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals? Tractarem les dades de les persones interessades per a la gestió i desenvolupament de les comunicacions (contacte d'usuaris, resolució de consultes) així com per poder tramitar la inscripció dels usuaris als esdeveniments. Igualment utilitzarem les dades de contacte per a aquelles persones que vulguin rebre notificacions sobre futurs esdeveniments sempre que acceptin el chekbox de “desitjo rebre notificacions”

Quin tipus de dades tractem? A més dels diferents mitjans d'obtenció esmentats, així com les diferents finalitats de tractament exposades, us informem que els tipus de dades que podem tractar al nostre sistema d'informació són: • Dades de contacte: nom, cognoms i correu electrònic.

Per quant de temps conservarem les vostres dades? Les dades personals es conservaran mentre es mantingui relació amb vostè, bé com a client, o bé com a altre tipus d'interessat; mentre no se sol·licite la supressió d'aquests; o mentre hi hagi alguna previsió o exigència legal de conservació d'aquests. Quan les dades deixin de ser necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides seran suprimides assegurant-ne la confidencialitat. En el cas de dades facilitades amb motiu de recerca de feina, si aquestes no són d'interès per a l'entitat, seran eliminades immediatament assegurant-ne la confidencialitat.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades? La base jurídica serà el consentiment sol·licitat a linteressat mitjançant lacceptació de la política de seguretat, o bé, per un interès legítim del Responsable per donar respostes a les consultes que realitzin els usuaris.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades? Les dades dels interessats no seran comunicades a cap tercer, excepte obligació legal sobre això. Quins són els vostres drets quan ens facilita i/o tractem les vostres dades? Com a interessat, vostè podrà en qualsevol moment sol·licitar-nos l'exercici de qualsevol dels drets següents que li assisteixen en matèria de protecció de dades: • Accedir a les vostres dades: Teniu dret a accedir a les vostres dades per conèixer quines dades personals estem tractant que us concerneixen. • Sol·licitar la rectificació o supressió de les vostres dades: En determinades circumstàncies, teniu dret a rectificar les dades personals que considereu inexactes i que us concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part de les ENTITATS, així com dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades. dades quan, entre altres motius, les dades ja no fossin necessàries per als fins que van ser recollits. • Sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades: En determinades circumstàncies, tindreu dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les vostres dades, i en este cas us informem que únicament conservarem les dades sobre les quals heu sol·licitat limitació en el tractament per a l'exercici o defensa de reclamacions. • A la portabilitat de les vostres dades: En determinades circumstàncies, tindreu dret a rebre les dades personals que us incumbeixin, i que ens hagueu facilitat, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, així com que siguin transmeses per part de la nostra empresa a un altre responsable del tractament. • Oposar-se al tractament de les vostres dades: En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, tindreu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades. la defensa de possibles reclamacions. • Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control si no heu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets, en aquest cas, davant l'Agència Espanyola de protecció de dades www.aepd.es Us informem que podreu exercitar els vostres drets sobre les vostres dades personals en les adreces següents: Responsable del tractament:  Adreça postal: Passatge de Ferrer i Vidal 8, 08005 Barcelona.  Adreça electrònica: rgpd@bcnscience.com

Davant del nostre Delegat de Protecció de dades: delegadodeprotecciondedatos@dataevalua.com

Enviament de comunicacions o informació La nostra política pel que fa a l'enviament informació a través de mitjans telemàtics (correu electrònic, missatgeria instantània, etc.), es limita a enviar únicament comunicacions que considerem d'interès per als nostres usuaris i interessats, en relació amb les funcions i l'activitat de l'empresa, o que vostè hagi consentit rebre. Si preferiu no rebre aquests missatges, us oferirem a través d'aquests la possibilitat d'exercir el vostre dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades als camps, del formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants. L'usuari garanteix que les dades que aporti són vertaderes, exactes, completes i es troben actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En cas que l'usuari aporti dades pertanyents a un tercer, garanteix que ha informat aquest tercer de la totalitat d'aspectes continguts en aquesta Política de Privadesa i obtingut el seu consentiment per facilitar-nos les dades per a la finalitat de tractament de què es tracti. Tot això, amb caràcter previ al subministrament de dades dun tercer. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.